Carrils en sentit contrari

Probablement Londres no és el millor exemple de ciutat bike-friendly. Només en 6 mesos del 2015 van morir 8 ciclistes (principalment a rotondes i en situacions on hi havia un camió implicat) i veient l’hostilitat del trànsit per molts dels carrers de la ciutat no sembla estrany. L’opinió pública i alguns polítics semblen sensibilitzats amb el tema, que és present a moltes converses, i molta gent espera i/o proposa mesures (que no seran fàcils, ni segurament ràpides) a curt/mig termini. Tot i així hi ha iniciatives ja implantades, que per l’estat de la pintura i dels elements segregadors no semblen recents, de les quals podríem prendre nota a Barcelona, aquí deixo unes mostres gràfiques.

Carrilbici London1

Carrilbici que dona pas en sentit contrari, separat únicament per una línia de pintura. Està a Covent Garden i és semblant a carrils de París que permeten anar en sentit contrari per carrers poc transitats. (Curiositat: al fons a la dreta, la botiga Brompton Junction).

Carrilbici London2Novament un carrilbici per donar pas en sentit contrari a bicicletes.
En aquesta ocasió, sí es tracta d’un carril segregat físicament amb una vorada, ofereix seguretat i porta directament al British Museum. El carrer també sembla poc transitat.

Carrilbici London3

Combinació de diferents possibilitats: carril bus compartit amb bicicletes (no tan ample com els de París) que permet anar en sentit contrari per un carrer on hi ha un carrilbici i una zona de sortida avançada per a bicicletes al semàfor. Tot “separat” a base de pintura.

Anuncis